MySQL Komutları Bölüm 1

Eğer birgün yolunuz MySQL’e düşerse ve yapılandırmanız gerekirse benim gibi sizde arayüz sevmeyenlerdenseniz aşağıdaki komutları sık sık kullanacaksınız benden unutmamak adına burada bunları yazmaya karar verdim.

Öncelikle Linux üzerinde mysql sunucunuzu yönetebilmek ve yapılandırabilmek için mysql komut satırına düşmeniz gerekiyor.

MySQL komut satırına nasıl düşülür ?

mysql -u root -p

Yukarıdaki parametlerin ne anlama geldiğini öğrenmek lazim.Aşağıda açıklamaları mevcut.

-u = username
-p = password

Yukarıdaki komutu koşturduğunuzda mysql komut satırına düşmek için mysql root kullanıcısının şifresini girmeniz gerekiyor.

Eğer şifreyide shell arayüzünde yazip baglanmak isterseniz aşağıdaki şekilde parametre’de ufak bir değişiklik yaparak.MySQL komut satırına düşebilirsiniz.

mysql -u root -psifreniz

MySQL Sunucusu üzerinde Database seçimi yapmak. (Komutları eğer database seviyesinde yazacaksanız öncelikle hangi veritabanı olduğunu belirtmeniz gerekir.)Ornek : use databaseadi;

use mysql;

Örnek Çıktı :

 use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed

MySQL Sunucusu üzerinde oluşturulmuş kullanıcıları listeleme.(use mysql; komutunu koşturduğunuzu varsayıyorum.)

SELECT User FROM mysql.user;

Örnek Çıktı ;

mysql> SELECT User FROM mysql.user;
+-----------+
| User   |
+-----------+
| boxlisans |
| boxnet  |
| root   |
| boxlisans |
| boxnet  |
| root   |
| root   |
+-----------+
7 rows in set (0.00 sec)

MySQL Sunucusu üzerinde oluşturulmuş veritabanlarını listeleme

show databases;

Örnek çıktı :

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| boxlisans     |
| boxnet       |
| mysql       |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

Eğer veritabanınızı seçtikten sonra o veritabanında hangi tabloların olduğunu görmek isterseniz show tables komutunu koşturmanız gerekir.

show tables;

Örnek Çıktı :

 show tables;
+-----------------------+
| Tables_in_boxnet   |
+-----------------------+
| admin         |
| bandwith_packages   |
| banlist        |
| biletx        |
| cui          |
| general_settings   |
| internetpackages   |
| log          |
| nas          |
| ozellikler      |
| radacct        |
| radcheck       |
| radgroupcheck     |
| radgroupreply     |
| radippool       |
| radpostauth      |
| radreply       |
| radusergroup     |
| vw_abone_eposta    |
| vw_bandwith_raporlari |
| vw_en_cok_gelenler  |
| vw_sms_telefonlar   |
| vw_tum_eposta     |
| wimax         |
+-----------------------+
24 rows in set (0.00 sec)

Tabloları listelettikten sonra eğer tablonun içersindeki field alanlarını gormek isterseniz aşağıdaki komutu koşturabilirsiniz. (tablo sutunları).

describe tabloadi;

Örnek Çıktı :

mysql> describe log;
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field  | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(11) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| ad    | text       | NO  |   | NULL  |        |
| soyad  | text       | NO  |   | NULL  |        |
| telefon | text       | NO  |   | NULL  |        |
| hata   | text       | NO  |   | NULL  |        |
| hatakodu | text       | NO  |   | NULL  |        |
| username | text       | NO  |   | NULL  |        |
| password | text       | NO  |   | NULL  |        |
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
8 rows in set (0.02 sec)

Tablonun içindeki datalari görmek isterseniz aşağıdaki komutu koşturabilirsiniz.

SELECT * FROM bandwith_packages;

Örnek Çıktı :

mysql> SELECT * FROM bandwith_packages;
+----+----------+----------+---------+
| id | paketadi | download | upload |
+----+----------+----------+---------+
| 16 | 2MB   | 2097152 | 524288 |
| 17 | 4 MB   | 4194304 | 1048576 |
| 18 | 6 MB   | 6144000 | 1048576 |
| 19 | 8 MB   | 8388608 | 2097152 |
+----+----------+----------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)

Eğer sutunlar içersinde bir data aramak isterseniz aşağıdaki komutu koşturmanız gerekir.Örneğin bandwith_packages tablosu içersinde bulunan download sutununda value değeri “2097152” olanları listelettim.

 SELECT * FROM bandwith_packages WHERE download = "2097152";

Örnek çıktı :

SELECT * FROM bandwith_packages WHERE download = "2097152";
+----+----------+----------+--------+
| id | paketadi | download | upload |
+----+----------+----------+--------+
| 16 | 2MB   | 2097152 | 524288 |
+----+----------+----------+--------+
1 row in set (0.00 sec)

Senaryomuzun şöyle olduğunu dülünürsek bandwith_packages tablomuzda bulunan datalarin içersinde paketadi sutununda “2” ile başlayan ve download değeri “2097152” olan verileri listelemek istersek aşağıdaki şekilde komut koşturmamız gerekir.

SELECT * FROM bandwith_packages WHERE paketadi like "2%" AND download = '2097152';

Örnek Çıktı

mysql> SELECT * FROM bandwith_packages WHERE paketadi like "2%" AND download = '2097152';
+----+----------+----------+---------+
| id | paketadi | download | upload |
+----+----------+----------+---------+
| 16 | 2MB   | 2097152 | 524288 |
| 20 | 2MbTest | 2097152 | 1048576 |
| 21 | 2Lipaket | 2097152 | 1048576 |
+----+----------+----------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)

Eğer senaryomuzda biraz değişiklik yaparsak paketadi “2” baslayanlar değilde.paketadi sutunun içersinde “2” rakamı geçen ve download değeri “2097152” olan verileri listelemek istersek komutu aşağıdaki şekilde değiştirmemiz gerekir.

SELECT * FROM bandwith_packages WHERE paketadi like "%2%" AND download = '2097152';

Örnek Çıktı :

mysql> SELECT * FROM bandwith_packages WHERE paketadi like "%2%" AND download = '2097152';
+----+----------+----------+---------+
| id | paketadi | download | upload |
+----+----------+----------+---------+
| 16 | 2MB   | 2097152 | 524288 |
| 20 | 2MbTest | 2097152 | 1048576 |
| 21 | 2Lipaket | 2097152 | 1048576 |
| 22 | Paket2L? | 2097152 | 1048576 |
+----+----------+----------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)

Benzer Yazılar

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yazın

Su elementleri kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


dört + = oniki

Arama
RSS
Beni yukari isinla